ЖЕНДЭРИЙН СТАТИСТИК

Видео мэдээ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 12 ДУГААР ЗҮЙЛ: Соёл, боловсролын салбар дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 11 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 10 ДУГААР ЗҮЙЛ: Төрийн албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 21 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Төрийн албаны зөвлөлийн чиг үүр

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 9 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Эдийн засгийн хүрээнд дэх жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8 ДУГААР ЗҮЙЛ: Улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 7 ДУГААР ЗҮЙЛ: Эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрхийг хангах тусгай арга хэмжээ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндсэн зарчим, бодлого

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ХОХИРОГЧДЫГ ХАМГААЛАХ БАЙР, НЦҮТ-Д ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

80 САЯ ТӨГРӨГИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ТӨСЛҮҮД ШАЛГАРЛАА.

Холбоос