ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевиз, Жендэрийн үндэсний хороо хамтран ажиллах ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ байгууллаа.

Энэхүү санамж бичгийн зорилго нь жендэрийн талаар төрөөс баримталж буй бодлогыг таниулах, сурталчлах, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиар үүрэг хүлээгчдийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, бүх нийтийн жендэрийн мэдлэгийг  дээшлүүлэх чиглэлээр тусгайлсан нэвтрүүлэг, мэдээлэл бэлтгэн хүргэх, соён гэгээрлийн ажлыг тасралтгүй өрнүүлэхэд оршино.

dlLGk1eGNMFFzL0.JPG

e1tkAnxcqqxBtYg.JPG