“Эрдэс баялаг эмэгтэйчүүд” үндэсний II чуулганы, “Гэр бүл нийгмийн баталгаа” салбар хуралдаан өнөөдөр боллоо.

“Эрдэс баялаг эмэгтэйчүүд” үндэсний II чуулганы, “Гэр бүл нийгмийн баталгаа” салбар хуралдаан өнөөдөр боллоо.

Гэр бүл нийгмийн баталгаа салбар хуралдаанд Жендэрийн үндэсний хорооноос мэдээлэл хийлээ.

BF3QcR12RG6psLa.jpgEptqLU1OVUwLUb9.jpgONZMNtF59fYWcSm.jpg