Монгол Улсын Засгийн газар, Жендэрийн үндсэний хороо, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн газар, Жендэрийн үндсэний хороо, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, бэхжүүлэх, хамгаалахад олон нийтийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэдийн оролцоог хангах, төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг аж ахуйн нэгж, байгууллага олон нийтэд таниулах, сурталчлах, оны шилдэг аж ахуй нэгж байгууллага шалгаруулах шалгуурт жендэрийн эрх тэгш байдлын үзүүлэлтийг тусгах, зорилгоор хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.

Энэ хүрээнд Жендэрийн үндэсний хороо, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлав.

ePsIBGUiKjs2VPx.JPG
pWklFjDl26ee6O8.JPG
zAwy4YuFdW7dtmi.jpg