Жендэрийн сургагч багш нар гэрчилгээгээ гардан авлаа

Гурван өдрийн турш зохион байгуулагдсан “Жендэр ба бодлого төлөвлөлт” сургагч багш бэлтгэх сургалтад төрийн албан хаагчид болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагын ажилтнууд амжилттай хамрагдаж, гэрчилгээгээ гардан авлаа.
Тус сургалтад 28 төрийн албан хаагч хамрагдаж


Төрийн бус болон олон улсын байгууллагын 26 ажилтан хамрагдав.