Сайн туршлагыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх семинар Баянхонгор аймагт зохион байгууллаа

"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийг таслан зогсоох, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалах, төр иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа" сайн туршлагыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх семинар Баянхонгор аймагт зохион байгууллаа. Тус семинараар Баянхонгор аймаг дахь хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн салбар, нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.