Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Цагаан туузтан хөдөлгөөнд нэгдлээ.

2019 оны 12- р сарын 02-нд ШШГЕГ-т Цагаан туузтаны хөдөлгөөний тухай сургалт хийж нийт 100 гаруй албан хаагчид оролцон Цагаан туузтаны хөдөлгөөнд нэгдлээ.