Гандигийн нэрэмжит Политехникийн коллежийн оюутан залууст Жендэр ба хүний эрхэм чанар сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтын зорилго нь Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл /гэр бүлийн хүчирхийлэл, Ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамт, Жендэрийн хэвшмэл буруу ойлголт/-ын талаар оюутнуудын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх юм.
Семинарт 70 гаруй оюутан залуус хамрагдлаа.