МОНГОЛ УЛСЫН ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ.

Монгол Улсын жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх ажлыг гүйцэтгүүлэхээр судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний мэргэжлийн байгууллага болох “Эм Эм Си Жи” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.