Хуулийн хэрэгжилтэд үр дагаврын үнэлгээ хийх зөвлөх баг жендэрийн зөвлөхүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх ажлыг гүйцэтгэж буй “Эм Эм Си Жи” ХХК-ны зөвлөх баг хамт олон Жендэрийн зөвлөх Д.Сүхжаргалмаа, Т.Амгалан болон Ажлын албаныхантай үнэлгээний ажлын явц, цаашид анхаарах асуудлуудын талаар уулзаж, санал солилцлоо.