КОВИД-19-ИЙН СӨРӨГ НӨЛӨӨГ ДАВАН ТУУЛАХАД ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ОХИДОД ТУСЛАХ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИНЭ САНАА, САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ УДИРДАМЖ

Төслийн саналыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны (Пүрэв) 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү. Тэтгэлэгтэй холбоотой тодруулгыг 70071115, 70071117, 91915095 утсаар холбогдоно уу.