"Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр"

"Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр"-т салбарууд жендэрийн бодлоготой, орон нутаг жендэрийн дэд хөтөлбөртэй байхаар заасан билээ.

Энэхүү үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах зорилгоор салбартаа олон талын оролцоог хангасан хэлэлцүүлэг өрнүүлж, шийдвэрлэх арга замаа тодорхойлох" арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулж байгаа Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, яамны жендэрийн салбар зөвлөлийн хамт олонд баяр хүргэж, "Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах жендэрийн бодлого"-ыг боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэхэд нь амжилт хүсье.