Хайлтын үр дүн:

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ 6 АЙМГИЙН САЙН ТУРШЛАГЫГ САЙЖРУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ХОЛБОГДОХ ЯАМД, ГАЗРУУДТАЙ ЗӨВШИЛЦӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАВ.

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ 6 АЙМГИЙН САЙН ТУРШЛАГЫГ САЙЖРУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ...

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар Чингэлтэй дүүргийн эрэгтэйчүүдэд зориулсан онлайн сургалт үргэлжилж байна.

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар Чингэлтэй дүүргийн эрэгтэйч...

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар нийслэл, нийслэлийн 9 дүүргийн эрэгтэй албан хаагчдыг чадавхжуулах онлайн сургалт болж өндөрлөлөө.

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар нийслэл, нийслэлийн 9 дүүрг...