Үйл ажиллагаа

 • 21 аймгийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан

  21 аймгийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан

 • Төрийн захиргааны төв байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан

  Төрийн захиргааны төв байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан

 • Монгол Улсын Засгийн газар Жендэрийн үндэсний хорооны хуралдааны тогтоол

  Монгол Улсын Засгийн газар Жендэрийн үндэсний хорооны хуралдааны тогтоол хавсралтаар Жендэрийн үндэсний хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 • Жендэрийн үндэсний хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

  Жендэрийн үндэсний хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 • Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан кампанит ажлын тайлан.

  Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан кампанит ажлын тайлан.

 • ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБАНЫ 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 • "САЛБАР, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА" ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН

  ХНХЯ-ны Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, холбогдох мэргэжилтэний хамт “Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд 2017 оны 5 дугаар сарын 25-27-ны өдрүүдэд Дорноговь аймгийн Сайншанд хотод батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллаа.

 • "ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 16 ХОНОГИЙН АЯН" ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

  1960 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Доминикан Улсад нийгмийн зvтгэлтэн 3 эмэгтэйн амь насыг хөлсний алуурчнаар хөнөөлгөж, автомашины осол хэмээн мэдээлсэн. Хүний эрхийг ноцтой зөрчсөн энэ бусармаг явдлыг жигшин олон нийтийн хөдөлгөөн тус улсад өрнөж, жил бүрийн 11-р сарын 25-ны өдрийг эмэгтэйчүүд, охидыг хvчирхийлэлтэй тэмцэх олон улсын өдөр болгох санаачилгыг анх гаргасан.

 • “Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд Сэлэнгэ аймагт ажилласан тайлан

  ХНХЯ, АХБ-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд ХНХЯ-ны Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт 2017 оны 5 дугаар сарын 8-10-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотод батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллаа.

 • "ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ БА ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОРОЛЦОО” КОМПАНИТ АЖЛЫН ТАЙЛАН

  Энэ удаагийн Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг жендэр, түүнд суурилсан ялгаварлан гадуурхалтын талаарх нийгэм дэх хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөхөд шийдвэр гаргах түвшний, салбарын, оюутан залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх зорилгын доор НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүллээ.