Ажлын байран дахь жендэрийн асуудал

Ажлын байран дахь жендэрийн тэгш байдлын асуудлыг хөндсөн энэхүү киног хүлээн авч үзнэ үү. Энэхүү киног жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны хүрээнд толилуулж байна.