"Цаг үе үзэл бодол нэвтрүүлэг" Жендэрийн үндэсний хорооны Нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны Т.Энхбаяр