Хүчирхийллийн эсрэг "ОйлГОЁ ХҮНдэлье" аяны хэвлэлийн хурал.