Алтан үзэг 2019 наадмын Телевизийн нэвтрүүлгийн төрөлд тэргүүн байр эзэлсэн МУБИС-ийн "Нөлүгэ" багийн "Амьдралын өнгө"