Алсын хараа 25: Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх боломж, гарц шийдэл...