Алсын хараа 25: Хөдөө аж ахуйн салбар хөгжлийн гол тулгуур мөн үү...