Алсын хараа 25: Дээд боловсролын салбар дэлхийд өрсөлдөх боломж, гарц шийдэл...