"Алсын хараа 25" Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг шинэчлэх шаардлага, гарц шийдэл...