Жендэрийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр: Өрх гэр, ажлын байр, олон нийтийн газарт #ЯгОдоо хүчирхийллийг цэглэе