ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8 ДУГААР ЗҮЙЛ: Улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа