ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 9 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Эдийн засгийн хүрээнд дэх жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа