"ЗАЛУУ МАЛЧДЫН АМЬДРАЛ АХУЙ ДАХЬ ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ" судалгааны үр дүнг танилцуулж байна